Locatie

Ooster- en Westerzand

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Omvangrijk natuurgebied (2400 ha) in de gemeente Westerveld, gelegen tussen Havelte, Uffelte en Wapserveen. Van het natuurgebied maken de reservaten Uffelterveen, Brandeveen (beide Natuurmonumenten) en Havelterberg (Staatsbosbeheer) deel uit. Het Ministerie van Defensie heeft 1700 hectare in eigendom en gebruikt dit gebied als extensief oefenterrein. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om een groot deel van dit eigendom af te stoten.

Het gebied bestaat uit een stuwwal, de Havelterberg, uit de voorlaatste ijstijd, begroeid met heide en bos. Aan de voet van de stuwwal ligt een omvangrijk, golvend heideterrein met vennen, natte laagtes en stuifzand. Het stuifzand is grotendeels begroeid met dennenbos. Aan de oostzijde van de Studentenkampweg domineert bos, afgewisseld met heideterreinen en vennen. Met name de stuwwal is uitermate rijk aan hogere planten vanwege de relatief hoge kalkrijkdom van de dagzomende rode keileem. Belangrijke en veelal zeldzame soorten zijn Knollathyrus, Bochtige klaver, Maanvaren, Kleine bevernel, Fraai hertshooi, Gevlekte orchis, Valkruid en Klokjesgentiaan.

In de vochtige heidevelden komen daarnaast soorten voor als Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Bruine en Witte snavelbies en Addertong.

In de vennen zijn soorten als Drijvende egelskop, Veenbes en Lavendelheide te vinden. De bossen zijn vrij arm aan soorten. Opvallend is het voorkomen van Zevenster. V

oor vogels, reptielen, amfibieën en dagvlinders vormt het gebied een zeer belangrijk biotoop. Voorbeelden zijn soorten als Roodborsttapuit, Wespendief, Zwarte specht, Adder, Heikikker en Gentiaanblauwtje.

Twee hunebedden en diverse grafheuvels vormen het bewijs van vroege menselijke bewoning van het Ooster- en Westerzand.

Het natuurgebied heeft lang op de nominatie gestaan om nationaal park te worden, maar is vanwege financiële redenen afgevallen. Het gebied is echter wel aangewezen als speciale beschermingzone op grond van EU-Vogelrichtlijn.

Literatuur

  • Lit.: M. Perdeck en H. Dekker, 'De Havelterberg', in: Van Rottum tot Reest (Assen 1999).