Begrip

Reptielen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Koudbloedige dieren die de zon benutten om zich op te warmen.

Nederland en in sterkere mate Drenthe is geen optimaal land voor reptielen. Toch komen alle Nederlandse soorten reptielen, op de muurhagedis na, voor in Drenthe. De populaties zijn van landelijke betekenis. Voor Adder (45% van de Nederlandse populatie), Levendbarende hagedis en Ringslang (beide > 20%) zijn nog grote populaties aanwezig. Zandhagedis, Gladde slang en Hazelworm zijn veel zeldzamer en minder wijd verspreid. De Hazelworm is wat meer aan bossen gebonden, de andere soorten vinden hun optimale leefgebied vooral in de heide- en veengebieden. Alle reptielen staan op de Rode Lijst en worden in meer of mindere mate bedreigd. In Drenthe is de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe (WARD) actief.

Literatuur

  • Lit.: J. van Lier, Verhandeling over Adders en Slangen die in het landschap Drenthe gevonden worden (Amsterdam/Groningen 1781)
  • Provincie Drenthe, Natuur in Drenthe (Assen 1992).