Begrip

Valkruid

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Arnica montana

Plant met oranjegele, margrietachtige bloemen behorende tot de familie van de Composieten.

Valkruid is karakteristiek voor het Drents district. Buiten Drenthe komt de plant slechts zelden voor. Dit heeft onder meer te maken met het koelere klimaat in Drenthe.

Voor 1950 was Valkruid algemeen op heidevelden, in heischrale graslanden en vrij droge beekdalgraslanden en vooral daar waar enige keileem boven in de bodem aanwezig is. Door ontginning, verwaarlozing en verzuring is Valkruid ook in Drenthe zeldzaam geworden. Ook het verzamelen voor de homeopathische geneesmiddelenindustrie heeft aan de achteruitgang bijgedragen. Door actief beheer (maaien en afvoeren, plaggen, verhinderen van schapenbegrazing) zijn de populaties op de Hondsrug en bij Havelte weer gegroeid, zodat voor het snel uitsterven van de soort niet hoeft te worden gevreesd. Kleine populaties verdwijnen echter in toenemende mate.

De Drentse planten verschillen genetisch licht met de soortgenoten uit montane gebieden, onder meer doordat zij geen of weinig wortelstokken produceren. De etherische oliën uit de plant, die in Drentse planten meer aanwezig zijn dan in de planten uit de bergen, worden gebruikt om kneuzingen tegen te gaan.

Literatuur

  • Lit.: D.J. Bokeloh en I. van Zanten, Valkruid in Drenthe, Inventarisatie, ecologie, beheer (Assen 1992)
  • Werkgroep Florakartering Drenthe, Atlas van de Drentse flora (Assen 1999).