Begrip

Amfibieën

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Tweeslachtige, periodiek (of soms: altijd) in het water levende dieren.
In Drenthe komen zes soorten kikkers, vier soorten padden en vier soorten salamanders voor. Sommige zijn niet inheems en hier uitgezet, zoals de Vroedmeesterpad in de buurt van Uffelte. Groene kikkers worden vaak op één hoop gegooid, maar het gaat om een drietal soorten: Poelkikker, Meerkikker en Middelste groene kikker. Van de Rode lijst-soorten komen voor: Knoflookpad op twee locaties, op Hondsrug en in Dwingelderveld; Kamsalamander, vooral in Zuidwest-Drenthe in poelen; Rugstreeppad, pionier in soms grote aantallen bij zandwinlocaties en natuurontwikkeling; Heikikker, algemeen op heide en veen, maar meer dan 20% van landelijke populatie in Drenthe; Poelkikker, ondersoort groene kikker; Boomkikker, kleine populatie nog op één locatie in het Reestdal.

Door de verbeterde waterkwaliteit zijn groene kikkers weer overal aan te treffen en in avond en nacht in de voorzomer door hun gekwaak niet te missen. Rond Assen en Orvelte komt in poelen en vijvers de Alpenwatersalamander voor. Terreinbeheerders en particulieren besteden de laatste jaren steeds meer aandacht aan de voortplantingslocaties zoals poelen. Sinds 1990 heeft *Landschapsbeheer Drenthe meer dan duizend nieuwe poelen aangelegd.