Begrip

Klokjesgentiaan

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Gentiana pneumonanthe

Zomerbloeiende plant uit de gentiaanfamilie (Gentianaceae).

Klokjesgentiaan komt vooral voor in vochtige heideterreinen met een enigszins lemige bodem. Ook komt de soort voor in heischrale hooilanden in beekdalen. Voor Klokjesgentiaan belangrijke gebieden zijn Dwingelderveld, Balloërveld, Doldersummerveld en Ooster- en Westerzand (met Havelterberg, Havelte).

Door ontginning, vergrassing, ontwatering en verbossing is de blauw bloeiende Klokjesgentiaan uit veel terreinen verdwenen. Door plaggen en maaien kunnen de aantallen planten in niet verdroogde terreinen toenemen. Het vlindertje Gentiaanblauwtje legt haar eitjes alleen op de bloemen en knoppen van Klokjesgentiaan. In het larvestadium eet de rups van het Gentiaanblauwtje van bloemen en vruchtbeginsel.

Literatuur

  • Lit.: Werkgroep Florakartering Drenthe, Atlas van de Drentse flora (Assen 1999).