Begrip

Vogelrichtlijn

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Europese richtlijn van 1979 die verplicht tot het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Voor soorten die in Europees verband van bijzondere betekenis zijn, moeten speciale beschermingszones worden aangewezen.

Een zelfde bescherming wordt aan andere diersoorten en plantensoorten en hun leefgebieden vereist in de Habitatrichtlijn (1992). De naleving van beide richtlijnen is vastgelegd in de Flora- en Faunawet en in een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998.

In Nederland zijn inmiddels 79 gebieden aangewezen als speciale beschermingszone. Voor Drenthe betreft dit het Bargerveen, Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, Fochteloërveen en Leekstermeergebied.