Begrip

Habitatrichtlijn

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Europese richtlijn van 1992 die verplicht tot bescherming van bepaalde (half)natuurlijke levensgemeenschappen (habitats) en leefgebieden van aangewezen planten- en diersoorten (met uitzondering van vogels) die in Europees verband van bijzondere betekenis zijn. Voor vogels is de Vogelrichtlijn van toepassing. De naleving van beide richtlijnen is vastgelegd in de Flora- en Faunawet en in een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998. Door Nederland zijn inmiddels 134 gebieden bij de Europese Commissie aangemeld voor aanwijzing als speciale beschermingszone. Hiervan liggen 12 gebieden in Drenthe, zoals het Bargerveen, Drentsche Aa, Drouwenerzand en Norgerholt.