Locatie

Fochteloërveen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Een van de laatste hoogveengebieden in Nederland.

Het Fochteloërveen ligt half in Drenthe en half in Friesland. Dit is een restant van de uitgestrekte Smildiger venen; een hooggelegen plateau-hoogveen. Grootschalige verveningen en daarna ontginningen hebben dit gebied tussen 1600 en 1990 volledig van karakter doen veranderen. Het Fochteloërveen en het Witterveld zijn resten die als natuurreservaat in stand gehouden worden.

De Vereniging Natuurmonumenten wil de veengroei sterk bevorderen. In het gebied worden werken uitgevoerd om het water beter vast te houden en rond het gebied worden gronden aangekocht en ingericht als buffer en versterking van het geheel. Hiermee wordt een natuurgebied van formaat (ca. 3000 ha) ontwikkeld waarbinnen voldoende garanties ontstaan om hoogveen te regenereren.

Het gebied is beperkt ontsloten. In de kern het veengebied ligt het accent op rust. Alleen via een fietspad over een zandrug kan men dwars door het gebied van Veenhuizen naar Fochteloo. Om het gebied beter te kunnen zien en ervaren heeft Natuurmonumenten in 1999 een architectonisch bijzondere kijkhut van 15 m hoogte aan de rand van het veen, bij het veenkoloniale dorp Ravenswoud, geplaatst.

In de vegetatie komen karakteristieke hoogveenplanten voor, zoals diverse soorten veen- en levermossen, Lavendelheide, Kleine veenbes, Witte en Bruine snavelbies, Eenarig wollegras en Ronde zonnedauw. Het gebied herbergt een karakteristieke vogelstand met broedvogels als de Wulp, Grutto, Velduil, Boomvalk, Paapje, Tapuit, Roodborsttapuit, Geelgors, Veldleeuwerik, Grauwe klauwier en - na een afwezigheid van enkele eeuwen uit Nederland - kwam ook de Kraanvogel tot broeden. Recente bezoeken van de Slangenarend en van de Koningsarend. Ganzen, roofvogels en zwanen overwinteren in en rond het Fochteloërveen.

Het gebied is ook een bolwerk voor amfibieën en reptielen zoals de Ringslang, de Adder en de Gladde slang. Ook de Levendbarende hagedis en de Heikikker zijn specifiek voor dit gebied. In het Fochteloërveen zijn meer dan dertig libellensoorten aangetroffen.