Locatie

Tumulibos

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Tussen de weg Assen-Rolde en de voormalige spoorbaan Assen-Rolde ter hoogte van Balloo gelegen bebost terrein met ruim 35 grafheuvels.

De grafheuvels maken deel uit van een in 1833 door C.J.C. Reuvens, samen met een nabijgelegen, door een zijdal van het Loonerdiep ervan gescheiden, complex grotendeels nog bestaande grafheuvels van Kampsheide gekarteerd grafheuvelgebied dat in totaal ongeveer honderd grafheuvels moet hebben omvat. De eerste archeologische waarnemingen in het gebied zijn gedaan door J. Picardt tussen 1643 en 1648.

Behalve de grafheuvels in het Tumulibos zijn van het complex nog een geïsoleerde heuvel nabij de boerderij Kamps en enkele resten ten zuiden van de weg Assen-Rolde bewaard gebleven. De overige zijn na de markescheiding door ontginning verdwenen. Uit vondsten uit het gebied in de collectie van het Drents Museum blijkt dat het complex dateert uit het Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd. Het gebied is in 1856 aangekocht door de Provincie Drenthe en wordt sinds 2001 beheerd door de Stichting Het Drentse Landschap.

Literatuur

  • Lit.: H.T. Waterbolk, 'Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht', Med. Afd. Letterkunde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nieuwe Reeks 59 (1996) nr. 2
  • R. Marring. 'Schatgravers te Balloo. Asser Heren en de verdwijning van een grafheuvelcomplex', NDV 115 (1998).