Organisatie

Drents Museum

Organisatie type: Museum

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Museum
Alle rechten voorbehouden

In 1854 opgericht provinciaal museum in Assen.

Het Drents Museum geeft een beeld van de Drentse geschiedenis, kunst en cultuur. Het voormalig Provinciehuis aan de Brink vormt het centrale gebouw. Het Ontvangershuis en de Abdijkerk (beide uit de 17e eeuw), het 18e-eeuwse Drostenhuis en Huize Tetrode behoren eveneens tot het museumcomplex.

De afdeling Archeologie herbergt de bijzondere in Drenthe gedane vondsten uit de prehistorie. Het museum verwierf landelijke en internationale faam met de veenlijken en de reconstructie van het hoofd van het Meisje van Yde. Een ander topstuk is de kano van Pesse.

In 1997 ging de Geo-Explorer van start, een multimediatheater waarin de ontstaansgeschiedenis van de aarde in al haar geologische perioden gevisualiseerd wordt.

Op gebied van de kunst ligt het zwaartepunt op de collectie 'Kunst rond 1900'. Sinds enkele jaren is het museum in het bezit van 'De Turfschuit' van Vincent van Gogh. Naast de vaste collectie worden regelmatig wisselende exposities getoond.

Het Drents Museum werd geboren uit een expositie van Drentse oudheden tijdens het in 1854 in Assen gehouden negende Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres. Vanwege het succes richtten Provinciale Staten voor deze oudheden nog datzelfde jaar een eigen museum op. Voor het herbergen van de collectie werden aanvankelijk enkele kasten in het Gouvernementshuis gekozen.

Na een eerdere verhuizing wegens ruimtegebrek naar een tweetal kamers aan de Noordersingel betrok het 'Provinciaal Museum voor Oudheden' in 1902 de begane grond van het gebouw van het Rijksarchief. Kort na de restauratie in de jaren 1957-'59 werd het Ontvangershuis in gebruik genomen. In 1973 kon het museum in het oude Provinciehuis worden ondergebracht inclusief de Abdijkerk en het Drostenhuis. De aankoop van onder meer Huize Tetrode in de jaren '90 en een drastische verbouwing in 1996 brachten het museum tot zijn huidige omvang.

Literatuur

  • H. Gras e.a. (red.), Geschiedenis van Assen (Assen 2000)
  • A.J.M. den Teuling en K. van der Ploeg, Van klooster tot museum. De geschiedenis van het gebouwencomplex van het Drents Museum (Assen 1986).

Websites