Begrip

Kwartair

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot heden, gekenmerkt door een in geologisch opzicht snelle opeenvolging van koude glaciale en warmere interglaciale perioden.

Het Kwartair, dat zijn naam dankt aan het feit dat deze periode als vierde periode in de geologie wordt onderscheiden, wordt ingedeeld in het Pleistoceen en het Holoceen. In de ijstijden daalde de zeespiegel met ca. 120 m, met als gevolg een continentaal droog klimaat. In de interglacialen steeg de zeespiegel soms zelfs boven het huidige niveau, zoals in het Eemien. Naast klimaatsveranderingen deden zich bodembewegingen voor zoals daling van het Noordzeebekken. De dalingssnelheid bepaalde de hoeveelheid aangevoerd sediment. Nederland lag op de oostrand van dit bekken. De dikte van de kwartaire afzettingen varieert van 140 m in het westen van Drenthe tot 100 m in de Hondsrug-regio.