Persoon

Van Echten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Een van de oude adellijke geslachten in Drenthe, wellicht in de 13e eeuw voortgekomen uit de familie Van Coevorden. Al in die tijd had de familie bezit in Echten en Zuidwolde. Het geslacht bleef tot in de 19e eeuw in het Huis te Echten wonen, maar breidde zijn bezit in Zuid-Drenthe gedurig uit. Door vererving kwam daar bezit in Overijssel bij, zoals de havezate Oldruitenborch.

Bekend zijn Johan van Echten (overl. 1607) die namens Drenthe de Unie van Utrecht ondertekende in 1580, en Roelof van Echten (1592-1643), bestuurder, drost, oprichter van de Algemene Compagnie van 5000 Morgen. Hij was een van de belangrijkste telgen die het adellijke geslacht Van Echten heeft voortgebracht. Al in 1615 werd hij namens de Ridderschap lid van de Staten van Drenthe en in 1616 gedeputeerde. Zijn bestuurlijke carrière bekroonde hij met het drostambt van 1639 tot 1643. Vele malen vertegenwoordigde hij Drenthe bij de generaliteit in Den Haag en bij de stadhouder. Daarnaast initieerde hij de vervening in het gebied waar nu Hoogeveen ligt. Met Overijsselse edellieden als Bentinck en Hollandse regenten-kooplieden zette hij een compagnie op om deze vervening aan te pakken en de afvoer van de turf via de Hoogeveensche Vaart mogelijk te maken. De Staten van Drenthe gaven aan zijn verveningsgebied een publiekrechtelijk karakter door het tot heerlijkheid te verheffen. Van Echten zelf oefende er de heerlijke rechten uit. Ook zijn kleinzoon Roelof (1648-1735) bracht het tot drost van Drenthe. De laatste Roelof van Echten (1731-1797) had twee dochters en zijn broer Arend (1733-1818) was kinderloos, zodat het geslacht in de mannelijke lijn niet werd voortgezet. De naam bleef gehandhaafd in de naam Van Holthe tot Echten door het huwelijk van Roelofs dochter Anna Geertruida van Echten (1777-1854) met Rudolph Otto van Holthe. Zij bleven op het Huis te Echten wonen.

Literatuur

  • Lit.: P. Brood, Inventaris van de archieven van het Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 Morgen te Hoogeveen (1275)1316-1952 (Assen 1980)
  • Nederlands Adelsboek 1992
  • DB 2.