Begrip

Coevorden, Van

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Oude Drentse familie, behorend tot de vrije adellijke geslachten. In de Late Middeleeuwen werd de politieke strijd in Drenthe voornamelijk gevoerd door groepen Drentse edelen, waarbij vooral de heren van Coevorden een sterke positie innamen (zie: Adel). In 1227, bij de slag bij Ane, wisten de Drenten onder leiding van Rudolf van Coevorden de bisschop en zijn aanhangers te verslaan.

Het geslacht Van Echten stamt af van de Van Coevordens, dat in de Late Middeleeuwen grotendeels uit Drenthe verdwenen is. Toch is de familie een van de weinige van de oorspronkelijk Drentse adellijke families die nog voortleeft.

Literatuur

  • Lit.: Nederland's adelsboek (1903-)
  • De Ned. Leeuw (1918).