Locatie

Hoogeveensche Vaart

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Museum de 5000 morgen, Hoogeveen
Kanaal vanaf de plaats Hoogeveen tot het Meppelerdiep bij Meppel, aangelegd begin 17e eeuw. In 1625 kwam het gedeelte van Echten tot Meppel gereed, dat ook bekend stond als de Nieuwe Grift. Deze vaarweg maakte gedeeltelijk gebruik van de Wetering bij Meppel en van een deel van het Oude Diep, genaamd de Echtenerstroom. Ruim twee eeuwen later werd het kanaal overgenomen door de in 1850 opgerichte N.V. Drentse Kanaal Maatschappij (DKM). Deze werd in 1987 geliquideerd, waarna het kanaal overging naar de provincie Drenthe. In de periode 1964-1988 vond de transformatie plaats naar een modern scheepvaartkanaal: het werd geschikt gemaakt voor schepen van minstens 300 ton, terwijl de vaarweg buiten de bebouwde kommen van Meppel en Hoogeveen werd geleid. Er liggen thans drie sluizen in: de Rogatsluis, de Ossesluis en de Nieuwebrugsluis. Het kanaal heeft een functie voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart.