Organisatie

Sint Anthoniusgilde

Organisatie type: Liefdadigheidsinstelling

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

De broeders van het Sint Anthoniusgilde in 1937 of 1938.
Alle rechten voorbehouden

Broederschap te Dwingeloo.

Oorspronkelijk een liefdadigheidsinstelling (zie: Armenzorg), tegenwoordig ook hulpvaardig bij sociaal-maatschappelijke projecten. Het aantal broeders bedraagt twaalf, zij behoren in de voormalige gemeente Dwingeloo woonachtig te zijn. Elk jaar op 17 januari, Sint Anthoniusdag, komt het gilde bijeen in Hotel Wesseling. Bij een brand in 1632 gingen de toen bestaande papieren verloren. Het nieuwe gildeboek is opgesteld op 20 januari 1633. Hierin staat een opsomming van eigendommen, aflosbare en niet aflosbare pachten, alsmede de notulen en de opgaven van inkomsten en uitgaven. In 1670 is een nieuw wetboek geschreven door schoolmeester-organist Roelof Lunsingh. Het innen van de pachten gebeurde vroeger in natura; heden ten dage draagt de eigenaar van het vroegere schultehuis nog zestien pakjes roomboter af.

De belangrijkste taak van het Sint Anthoniusgilde was en is het verstrekken van financiële en/of materiële hulp aan behoeftige personen in Dwingeloo. Bedelaars kwamen hiervoor niet in aanmerking, evenals de armen die steun kregen van de diaconie. Voorzitter is degene die het langst zitting heeft in het gilde. Een nieuw lid wordt gekozen uit de familiekring van de overleden broeder.

Literatuur

  • Lit.: R. Smit, Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo (Ruinen 1982).