Organisatie

Noordelijk Scheepvaartmuseum

Organisatie type: Museum

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Maritiem museum voor Noord-Nederland, gevestigd in Groningen.

De vereniging Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, opgericht in 1930, opende haar museum op 31 mei 1932. Het was toen gevestigd in het Goudkantoor aan de Waagstraat in Groningen. Aan het einde van WO II werd het grootste deel van de collectie - tijdelijk elders ondergebracht - vernietigd door brand. Eerst nog in het Goudkantoor, later in een voormalig schoolgebouw in de St. Walburgstraat, werd de collectie opnieuw opgebouwd. Eind jaren '70 verhuisde het museum naar twee 15e-eeuwse panden aan de Brugstraat.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum stelt zich ten doel de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw te laten zien aan de hand van een brede collectie voorwerpen en het regelmatig houden van wisselexposities. Thema's die in de vaste museumopstelling aan bod komen zijn o.a. de Hanze, de turfvaart vanuit Oost-Groningen en Drenthe, de kust- en waddenvaart met tjalken en koffen en de latere kustvaart met schoeners en uiteindelijk met motorcoasters. Ook aan de houten en ijzeren scheepsbouw, de visserij en de opkomst van de scheepsmotor wordt veel aandacht besteed.

Door het houden van wisselexposities over afzonderlijk onderwerpen en het organiseren van allerlei evenemen-ten houdt het museum de herinnering levend aan een belangrijk aspect van de Noord-Nederlandse geschiedenis. In 1997 hield het museum een overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van de Drentse scheepvaart onder de titel 'Drenten te Water'. Behalve een collectie historische voorwerpen beschikt het museum ook over een goed uitgeruste maritieme bibliotheek, een documentatiearchief over afzonderlijk schepen, een fotoarchief en een grote verzameling scheepsbouwtekeningen.