Begrip

Nieuwe Drents(ch)e Volksalmanak

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Historisch en archeologisch jaarboek voor Drenthe, Verschijnt sinds 1883.

Opgezet vanuit de bestuurscommissie van het Provinciaal Museum van Drenthe op instigatie van Harmanus Hartogh Heijs van Zouteveen als vervolg op de in de jaren 1837-1851 verschenen Drentsche Volksalmanak. Lange tijd orgaan van het Provinciaal Museum, later ook van Het Drents Genootschap, de Drents Prehistorische Vereniging, de Vrienden van het Provinciaal Museum van Drenthe en de Drentse Historische vereniging. Ter gelegenheid van de honderdste jaargang karakteriseerde redacteur G. Groenhuis de geschiedschrijving in de almanak heel lang als 19e-eeuws anekdotisch en antiquariserend. Er werd een statisch beeld van de geschiedenis gegeven.

Na WO II kwam daarin geleidelijk verandering en werd er meer gericht en verantwoord onderzoek gepubliceerd, vooral sinds de jaren 1970. Sindsdien is de NDV het podium voor wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de Drentse geschiedenis van enige omvang. De wetenschappelijke archeologische berichtgeving heeft een lange traditie in de almanak en een respectabele omvang die het mogelijk maakt het archeologisch onderzoek in de provincie gedurende een lange reeks van jaren te volgen in zijn ontwikkelingen en resultaten.

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentsche literatuur.