Organisatie
Alle rechten voorbehouden

Drentse Historische Vereniging

Organisatie type: Historische Vereniging

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

De Drentse Historische Vereniging (DHV) is een ontmoetingsplek voor een ieder die zich betrokken voelt bij de Drentse geschiedenis en genealogie. De DHV wil de kennis over de Drentse geschiedenis en genealogie verspreiden en ook de bestudering ervan bevorderen. 

Om deze doelstellingen te bereiken

  • organiseert de DHV Lezingen op Locatie (LOL). 
  • organiseert de DHV om de twee jaar een symposium over een actueel thema, zo mogelijk in samenwerking met andere partijen. In 2016 werd gekozen voor: hoe kunnen archeologie, geschiedenis en landschapshistorie elkaar versterken. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met de Drents Prehistorische Vereniging en vond plaats in Coevorden, een plaats met een verleden waarbij alle drie de vakgebieden prominent in beeld zijn. 
  • geeft de DHV vier keer per jaar Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift uit. Waardeel is bedoeld voor artikelen over geschiedenis. Ook verschijnt jaarlijks het Drents Genealogisch Jaarboek (DGJ), speciaal voor genealogische artikelen. Zowel Waardeel als het DGJ worden gemaakt door een onafhankelijke redactie. Leden en niet-leden, professionals en amateurs kunnen een bijdrage insturen naar Waardeel of het DGJ.
  • vormt de DHV samen met de Drents Prehistorische Vereniging, de Stichting Vrienden van het Drents Museum, het Drents Archief en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum een stichting die jaarlijks de Nieuwe Drentse Volksalmanak uitbrengt.
  • werkt de DHV zo vaak mogelijk samen met andere partijen als het Drents Archief en plaatselijke historische verenigingen bij het organiseren van activiteiten.
  • reikt de DHV jaarlijks de DHV-prijs uit aan een persoon, groep of instelling die zich op een bijzondere manier heeft ingespannen de Drentse geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek. De jury maakt elk jaar in maart de winnaar bekend.

De DHV ontstond in 1980 uit een fusie van de Historische Vereniging Drenthe (uitgever van de Baander) en Drentse Genealogische Vereniging (uitgever van Spint’arwten). Beide geledingen kregen een eigen afdeling die in 2010 overging in een werkgroep. In het bestuur van de DHV is, naast voorzitter, secretaris en penningmeester, plaats voor leden uit deze werkgroepen. Er zijn werkgroepen voor geschiedenis, genealogie en de talkshow.

Zie ook: Historische verenigingen.

Websites