Persoon

Gerrit Kuipers

Geboren: 1918
Gestorven: 2011

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Schoonoord 1918 – Meppel 2011) Schrijver.

Groeide op in Westerbork en vond aldaar zijn eerste werkkring: hij werd volontair op de secretarie. In 1956 vertrok hij naar Borger; tien jaar later verhuisde hij naar Hardenberg, waar hij in 1983 als chef culturele zaken en voorlichting met pensioen zou gaan. Vanaf 1946 schreef hij Drentse schetsen in blaadjes van sportverenigingen. Al spoedig kwamen daarbij rubrieken in het Ni euwsblad voor Beilen en de Nieuwsbladen voor Westerbork. Voor de rubriek 'Van oes eigen volk. Naoberpraoties van en veur Drenten' in de Kanaalstreek leverde hij in de jaren '60 geregeld bijdragen. Vanaf 1952 schreef hij teksten voor de RON en leverde hij bijdragen aan het maandblad Drenthe.

In 1956 richtte hij samen met Hans Heyting en Gerard Nijenhuis het dialecttijdschrift Oeze Volk op. Tot 1966 zou hij hiervan ook redacteur zijn. Kuipers was vanaf de oprichting in 1953 lid van de Drentse Schrieverskring. Hij trad ook toe tot het bestuur en fungeerde vele jaren als voorzitter. Daarnaast maakte hij deel uit van verscheidene werkgroepen en commissies.

Zijn eerste boek verscheen in 1960, getiteld Belevenissen van Luuks Battelings volk. Daarna verschenen van zijn hand vele boeken over de geschiedenis, het volksleven, de literatuur en de taal van Drenthe. Voorts schreef hij revues en toneelspelen, al of niet voor opvoering in de open lucht. Voor de Drents Groningse Pers vulde hij een groot aantal dialectrubrieken. Zijn dialectwerk verscheen eveneens in diverse bloemlezingen.

In 1978 werd hem door Prins Bernhard de Zilveren Anjer uitgereikt en in 1983 kreeg hij de Culturele Prijs van Drenthe.

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur.