Begrip

Culturele Prijs van Drenthe

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Provinciale culturele prijs.

Het principebesluit tot instelling daarvan werd in januari 1954 genomen door Provinciale Staten van Drenthe. Daarna benoemde men een zogeheten 'Commissie van Advies voor de toekenning van de culturele prijzen'. De Commissie kwam spoedig met het voorstel jaarlijks drie prijzen toe te kennen, te weten een individuele prijs, een groepsprijs en een jeugdprijs. Door tal van omstandigheden bleek het niet mogelijk in 1954 de Culturele prijs van Drenthe uit te reiken. Met het daarvoor beschikbaar gekomen bedrag werden een prijsvraag voor het ontwerpen van een penning en de opdracht tot het vervaardigen van een oorkonde gefinancierd. Het ontwerp van de Dordse kunstenaar J.Th.L. Petri werd bekroond en de oorkonde werd vervaardigd door Pam G. Rueter te Amsterdam.

In het najaar van 1956 konden voor het eerst culturele prijzen toegekend worden - die voor 1955 wel te verstaan. Ze werden pas op de drempel van 1957 uitgereikt. De individuele prijs ging naar Ben van Eysselsteijn, de groepsprijs naar de Toneelvereniging Diever en de jeugdprijs naar het Emmer Lyceum. In 1999 werd besloten de prijs niet meer jaarlijks, maar één keer in de drie jaar toe te kennen. Daarentegen werd het budget verhoogd. In 2001 werd de prijs-nieuwe stijl voor het eerst uitgereikt.

Overzicht toegekende Culturele prijzen:

 

1955 B. van Eysselsteijn
  Toneelvereniging Diever
  Gemeentelijk Lyceum Emmen
1956 J. Fabricius
  A. Boelens
  Lyceum-vereniging VESTER uit Emmen
1957 E.B. von Dulmen Krumpelmann
  Drentse programma's van radio-omroep noord
  Kleuter-school de Duivetil te Meppel
1959 Y.S. Dijkstra
  Johan Willem Frisokapel
1960 Prof. dr. A.E. van Giffen
  Prof. dr. H.J. Prakke
  Bamboe-fluitgroepen van de Jozef Israëlsschool te Assen
  Afdeling Drenthe van de Nederlandse bond van plattelandsvrouwen
1963 C.A. Legro
  J. Poortman
  Bloemencorso Eelde
1966 M. Eising
  Mr. G.A. Bontekoe
  T. Vermaning
  Dr. J. Naarding (postuum)
1967 G.C. Helbers
1968 Mw. C. Nicolai-Chaillet
  Klaas Smink
  Drents kamerorkest
1972 P. Brandsma
  Vereniging " 't Aol Volk"
  J. Woltingschool Westerbork
1973 H. Boerwinkel
  Asser Kamerkoor
  Kindercircus "Pinkeltje" uit Hoogeveen
1974 Echtpaar Rensen-Oosting
  Hans Heyting
  Vereniging Veen- en museum dorp 't Oale Compas
1975 M.T. (Max) Douwes
  Afdeling stedenbouw van de dienst gemeentewerken Emmen
1976 Ing. H.W. de Vroome
  Stichting Oeze Volk
1977 Roel Reijntjes
  Drents schildersgenootschap
  Commissie openluchtspel Roderwolde
1978 H.D. Broekema
  Sectie Drenten in de vrömde
  Geschiedeniswerkgroep dr. Nassaucollege
1979 C.A. de Kruif
1980 R. Wester
  Ver. brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe
  Christelijk jeugdmuziekkorps "Jong Harmonie"
1981 Beene Dubbelboer
  Stichting Volkssterrenwacht
  Jeugd- en tienerkoor van Gemengde Zangvereniging Sleen
1982 Vereniging Dorpsbelangen Exloo
  Openbare lagere school van Balinge, klas 4,5,6
1983 Gerrit Kuipers
1985 Stichting Milieu Rondomme
  Evert Musch
1986 L.H. Hadderingh (ps.Bart Veenstra, auteur)
  St. C. Derksen
1987 Gerard Nijenhuis
1988 Galerie Brink 7, Yde
1989 Architectenbureau Wouda en Van der Schaaf
1990 Marga Kool
1991 Het Roder Jongenskoor
1992 Harry Muskee
1993 Jan Hollenbeek Brouwer
1994 Lammert Huizing
1995 Toon Wegner
1996 Theater te Water
1997 Het Drentse Boek
1998 Willem Stoppelenburg
1999 Wil ter Horst-Rep
2001 Dehullu galerie-beeldentuin
2004 Henk Nijkeuter
2007 Sjoerd Wagenaar
2010 Albert Rademaker
2012 Alfred Hafkenscheid
2014 Gerard Stout