Begrip
Alle rechten voorbehouden

Secretaris

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Penvoerder, deskundig adviseur van een bestuurscollege.

Het provinciaal bestuur van Drenthe kende vóór 1795 de landschapssecretaris, die optrad als griffier van het College van Drost en Gedeputeerden en van de Statenvergadering. Na de invoering van de gemeente in 1811 was de secretaris de penvoerder van de colleges van burgemeester en wethouders en van de raad. Aan het eind van de 20e eeuw had de secretaris zich ontwikkeld tot directeur van het gemeentelijk ambtenarenapparaat. Vanaf 2001 kreeg de raadsgriffier de functie van secretaris voor de gemeenteraad.