Persoon

Cornelis Pothoff

Functie: Rector, Provinciaal bestuurder, Volksvertegenwoordiger, Landschrijver bij het Hof van Justitie, Schoolopziener, Onderinspecteur bij de belastingen, Vrederechter

Geboren: 1766
Gestorven: 1844

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Anne Aalders

(Groningen 1766 - Assen 1844) Rector, provinciaal bestuurder, volksvertegenwoordiger, landschrijver bij het Hof van Justitie, schulte, schoolopziener, onderinspecteur bij de belastingen, vrederechter.

Na niet voltooide universitaire studies theologie en letteren in Groningen werd Pothoff rector aan de Latijnse school in Meppel (1789-1798). In 1797 promoveerde hij als meester in de rechten. Pothoffs radicaal patriottistisch denken bracht hem in 1795 in de politiek, o.a. als lid van het provinciaal bestuur en als volksvertegenwoordiger in de Bataafse Republiek. Het leerlingenaantal op zijn school liep echter hierdoor aanzienlijk terug.

Pothoff vervulde daarna vele functies: schulte van Emmen en Roswinkel (1802-1810), schoolopziener (1805-1844), belastingonderinspecteur (1806 -1810), vrederechter in Dalen (1811-1834) en in Assen (1834-1838). Ondanks tegenwerking van kerkelijke zijde heeft hij veel tot stand gebracht voor de verbetering van het onderwijs, daarbij gesteund door Petrus Hofstede, de drost van Drenthe. Tussen 1806 en 1816 ontstonden in Pothoffs schoolopzienersdistrict alleen al twintig nieuwe scholen. Mede door zijn werk kreeg het Drentse onderwijs landelijk gezien een goede naam.

Literatuur

  • Lit.: DB 2
  • H.J. Nassau, 'Levensbericht van mr. Cornelis Pothoff', Drentsche Volksalmanak (1845)
  • G. Lindeijer en G.G.J.F.Colb, 'Drie eeuwen voorbereidend hoger onderwijs te Meppel', in: Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981 (Meppel 1981).