Begrip

Notaris

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Dhr. Bartholomeus Meesters, notaris te Nunspeet. Foto uit het familiearchief Gratama. urn:rights:all-reserved

Openbaar functionaris, belast met het verlijden van authentieke akten en de uitvoering van andere hem door de wet opgedragen taken.

In Drenthe werd het notariaat ingevoerd in 1811. Bij gebrek aan geschikte kandidaten fungeerden de eerste jaren de griffiers van de vredegerechten nog als notaris. Het aantal standplaatsen, de omvang van het ressort en het toezicht op de notarissen werd door de Koning vastgesteld. De notaris werd (en wordt) door de Koning benoemd. Drentse standplaatsen waren in 1811 Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel.

Met de Wet op het Notarisambt van 1842 kreeg de functie een solide basis en werd de Broederschap van Notarissen opgericht. Het aantal standplaatsen in Drenthe groeide naar mate de bevolking toenam: in 1842 vestigden zich notarissen in Dwingeloo en Norg, in 1843 in Zuidlaren, in 1849 in Vries, in 1851 in Borger, in 1856 in Smilde, in 1861 in Roden, in 1867 in Gieten en in 1878 in Beilen en Zuidwolde. Nadien kwamen er nog notarissen in Nieuw-Amsterdam en Oosterhesselen (1904), Odoorn (1922) en tenslotte in Eelde en Klazienaveen (1989).

Drentse notarisfamilies waren onder andere Van Holthe tot Echten, Tonckens en Kniphorst. Hoewel de notaris al sinds 1842 een staatsexamen moest afleggen, werd de notariële opleiding pas in 1958 een universitaire studie. Met de invoering van een nieuwe Wet op het Notarisambt in 1999 werd de vestiging van notarissen en de toepassing van tarieven aanmerkelijk verruimd.