Begrip

Tonckens

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Familie, afkomstig uit het Oldambt (Gr.), maar door het huwelijk van Johan Tonckens (1675-1741) in 1709 met Elisabeth Lunsingh (1682-1755) in Westervelde gekomen.

In de loop van de 18e eeuw verwierven telgen van het geslacht vooraanstaande posities in Drenthe, als advocaat en rentmeester, wat zich nog uitbreidde in de 19e eeuw. Het uitsterven van het geslacht Lunsingh, waaraan het gelieerd was, speelde daarbij een rol. Vijf burgemeesters van Norg waren een Tonckens. Daarnaast waren de functies van notaris, rechter, advocaat en Statenlid populair. Een van de belangrijkste was Warmolt Tonckens (1782-1865), die van 1811 tot 1823 burgemeester van Eelde was, maar daarna opklom in de rechterlijke macht tot president van het Drentse gerechtshof. Nazaten van de familie wonen nog steeds in Westervelde. Tot dit geslacht behoorde ook Marius Tonckens (1865-1957). Hij was burgemeester van Zuidwolde van 1898 tot 1934 en heeft veel voor zijn gemeente gedaan. Bij testament bepaalde Tonckens dat zijn vermogen ondergebracht moest worden in een stichting 'Het Marius Tonckens Fonds'. De opbrengst van dit vermogen moest jaarlijks ten goede komen aan verenigingen en instellingen op vrijzinnige grondslag in de gemeente Zuidwolde.

Literatuur

  • Lit.: W. Gruppen en B. Steenbergen, Marius Tonckens en Zuidwolde»(Zuidwolde 1998)
  • F. Keverling Buisman, Inventaris van de archieven van het Huis te Westervelde en van de oudste tak van het geslacht Tonckens (Assen 1974)
  • DB 1.