Locatie

Norgerholt

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Oud eiken-hulstbos (25 ha) ten zuiden van Norg, eigendom van Natuurmonumenten.

Eeuwenlang behoorde dit bos toe aan de markegenoten van Norg, Zuid- en Westervelde tot aan de verkoop aan Natuurmonumenten in 1962. De ouderdom van het bosgebied is niet met zekerheid vast te stellen. Er zijn vermoedens dat het bos stamt uit de 9e eeuw. Het eerste bekende geschrift waarin het bos genoemd wordt, dateert van 1595. Het Norgerholt is eeuwenlang als boerenbos gebruikt volgens alle regels van het Drents landrecht omtrent houtkap en herplant. Tot 1790 werd het bos ook gebruikt voor de jaarlijkse vergadering van de markegenoten. Die plek, aangegeven door vier oude eiken heette ''t aole Raodhoes'. In 1962 en 1964 wist Natuurmonumenten alle 480 aandelen van dit boermarkebezit te verwerven.

De bosbodem is oeroud, de bomen die er nu staan zijn dat niet. De oudste eiken zijn omstreeks 1850 geplant; de jongste zo'n vijftig jaar geleden. De bomen staan in rijen en ook het platverband is nog herkenbaar. De ongestoorde bosbodem en de hoge leeftijd van het bos hebben geleid tot een rijke bodemflora met verder zeldzame Bosmuur, Lelietje-der-dalen, Dalkruid, Bosanemoon, Gewone salomonszegel en veel braamsoorten. Karakteristiek zijn ook de dikke hulstbomen.

Natuurmonumenten laat het bos zonder ingrijpen van de mens verder ontwikkelen. Behoort met het Mantingerbosch en het in Groningen gelegen Liefstinghsbroek tot de oudste bosrestanten van ons land.