Begrip

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Kaart die in verschillende gradaties de kans op het aantreffen van archeologische resten in de bodem weergeeft. Voor het opstellen van de kaart is onder meer gebruik gemaakt van archeologische, bodemkundige, geologische en geomorfologische gegevens. De IKAW is ontwikkeld en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij is bedoeld als instrument bij planvorming en ruimtelijke ordening, als bouwsteen voor cultuurhistorisch en ruimtelijk beleid en kan dienen als ondersteuning bij de inschatting van de omvang van archeologisch onderzoek.

Literatuur

  • Lit.: D.P. Hallewas, (red.), Handleiding voor de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 2e generatie (Amersfoort 2000).