Organisatie

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Organisatie type: Rijksinstelling

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Buitendienst van het ministerie van OC & W, gevestigd te Amersfoort met ingang van 2006 omgevormd tot RACM, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. 

Opgericht in 1947 door A.E van Giffen. Behartigt samen met andere partijen de belangen van de archeologische monumentenzorg (AMZ). Streeft naar duurzaam behoud en instandhouding van zichtbare en onzichtbare archeologische waarden en de kennis daarover. De ROB draagt ook zorg voor de uitvoering en handhaving van de Monumentenwet 1988. In het verleden waren de activiteiten van de ROB sterk gericht op het uitvoeren van archeologisch onderzoek, maar als gevolg van het Verdrag van Malta zijn de bakens verzet. Zo is in 1998 de opgravingspoot van de ROB verzelfstandigd en wordt nog slecht op zeer beperkte schaal onderzoek uitgevoerd, alleen nog ten behoeve van de AMZ.