Begrip

Hutkom

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Half ingegraven rechthoekig gebouwtje zonder opgaande wanden waarbij de dakconstructie gedeeltelijk op het maaiveld rust. Hoewel 'hutkom' ingeburgerd is, ware 'komhut' een betere omschrijving.

Afmetingen van komhutten zijn in de regel 2 x 3 m, maar grotere exemplaren komen ook voor. De bodem ligt doorgaans ca. een halve meter onder maaiveld. Ze komen voor het eerst voor in de Romeinse tijd en hebben dan veelal vier of zes ingegraven palen die het dak ondersteunden. In de Vroege Middeleeuwen domineren komhutten met twee palen centraal in de korte zijde. Planken rondom verhinderden dat de ingravingskuil instortte.

Komhutten hebben gefunctioneerd als kleine bijgebouwtjes op de boerenerven. In sommige gevallen zijn in de komhutten aanwijzingen gevonden dat ze gebruikt werden voor ambachtelijke activiteiten zoals weven. Op laatmiddeleeuwse erven worden ze niet meer aangetroffen.

Literatuur

  • Lit.: W.A. van Es, 'Wijster - a native village beyond the imperial frontier 150-425 AD', Palaeohistoria 11 (1967).