Begrip

Heidebloem. Jaarboekje voor 1860, De

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Jaarboekje, werd gedrukt bij Gratama in Assen. Het heeft nog wel een almanakkarakter met achterin een kalender en wat algemene informatie, maar de nadruk ligt toch op het letterkundig 'mengelwerk'. Als ondertitel wordt gegeven: Lectuur van velerlei aard, verzameld door H. Boom. Het jaarboekje bestaat uit de afdelingen Mengelwerk, Onderwijs, Mengelwerk, Landbouw, Correspondentie, Uit de portefeuille van mijn grootvader, Snippers en Iets om te rekenen en iets om te raden. De afdelingen bevatten zowel fictionele als populair-wetenschappelijke bijdragen. Geen van de schrijvers bedient zich van de streektaal. Het vermoeden bestaat dat Boom zelf het merendeel van de literaire bijdragen voor zijn rekening genomen heeft. Het jaarboekje verscheen slechts éénmaal, hoewel Boom aanvankelijk de bedoeling had het daarbij niet te laten.

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur.