Persoon

Harm Boom

Functie: Journalist

Geboren: 1810
Gestorven: 1885

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Nijkeuter

(Gramsbergen 1810 - Assen 1885)

Schrijver, journalist. Werkte aanvankelijk als onderwijzer en vestigde zich daarna als kruidenier in Coevorden; daar trouwde hij (1849) met Roelina Johanna Slingenberg. Ging daarna in de journalistiek en werd verslaggever bij het Haagsche Dagblad; werkte als redacteur bij de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant en de Utrechtse Avondpost. Daarna hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant. Werd vervolgens redacteur van de 's Gravenhaagsche Nieuwsbode en Het Zondagsblad. Tevens was hij enige jaren redactielid van de in Utrecht verschijnende kranten De Nederlander en de Utrechtse Provinciale Stads-Courant. Voorts stelde hij als freelancer voor de Provinciale Drentsche en Asser Courant de buitenlandrubriek samen. In 1859 werd hij redacteur van die krant; in 1884 stapte hij over naar de Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant na een conflict met hoofdredacteur-uitgever, J.A. Willinge Gratama. Sinds 1860 was hij bovendien schoolopziener in het district Assen. Boom behoorde ook tot het driemanschap dat publiceerde onder het pseudoniem Drie Podagristen. Het hoofdwerk van het drietal, Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst verscheen in twee delen in 1843 en 1847. Waarschijnlijk is hij de enige auteur van het reisverhaal Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt door een' Drentschen bril bekeken (1843). Samen met A.L. Lesturgeon schreef hij vervolgens Een Drenthsch gemeente-assessor met zijne twee neven op reis naar Amsterdam, in 't voorjaar van 1843. Boom vervolgde zijn boekpublicaties met enige reisverhalen en werken met een orangistische strekking. Voor de Drentse literatuurgeschiedenis is Boom belangrijk doordat hij veel feuilletons schreef. Twee vertellingen in de streektaal werden heel bekend: Berend Veltink oet 't Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um 't peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum en Jaaije Veltink, geb. Rasing, oet 't Emmer Karspel, op reize nao Assen om 't leste Landhuusholdkundig Congres bij te wonen en wat heur daorbij overkwam, hen en weerumme. Voorts heeft Boom een belangrijke rol gespeeld als redacteur van diverse almanakken, zoals de Drentsche Volksalmanak, Drenthina (1853) en De Heidebloem (1860). Er verscheen door zijn toedoen ook nog een Drentsche Volksalmanak voor 1868. Tevens redigeerde hij met J. van der Veen Azn. het tijdschrift Kukeleku! Veertiendaagsch tijdschrift uit het Noorden (1861). Ook werkte hij mee aan het Drentsch Leesgezelschap. Hij overleed op 12 juni 1885 te Assen en werd op de Noorderbegraafplaats aldaar begraven. [Nijkeuter]

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur.