Begrip

Armbestuur

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Instelling die armen ondersteunt (zie ook: Armenzorg). Hieronder vallen zowel de diaconieën van de Hervormde Gemeenten als besturen van andersgezinden en particulieren.

Armbesturen hadden de taak tot bedeling van behoeftige personen. De mogelijkheid tot het instellen van een burgerlijk armbestuur regelde het provinciale 'Reglement op de invoering van Burgerlijke Armbesturen in de Provincie Drenthe' uit 1834. Hiertoe werd overgegaan wanneer het aantal behoeftige personen in een gemeente te groot werd. Een burgerlijk bestuur bestond uit de plaatselijke burgemeester als voorzitter en twee leden van de gemeenteraad. Dominees, diakenen of armverzorgers van een godsdienstig genootschap konden niet tot lid worden verkozen. Voor een burgerlijk armbestuur werd geld uitgetrokken op de gemeentebegroting. Rekening en verantwoording was het bestuur schuldig aan de gemeenteraad.