Externe referentie

Graansilo Veenhuizen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: www.provincialemonumentendrenthe.nl
Alle rechten voorbehouden

Een in 1928-1929 in een Functionalistische bouwstijl gebouwde voormalige GRAANSILO op het ‘Maallust’-complex te Veenhuizen. De vermoedelijk door J.G. Robberts ontworpen silo werd gebouwd door de N.V. Betonbouw, voorheen Koolbouw. De graansilo is opgebouwd uit 9 vakken voor de opslag van diverse graansoorten. De graansilo verkeert in nagenoeg authentieke staat. De elevatorgordel van de silo wordt in 1941 vervangen en de kogellagers hiervan in december 1942. In 1970-1971 wordt een nieuwe mastiekbedekking op het inmiddels poreuze betondak aangebracht. Omdat ook de indeling en afwerking van het interieur sinds de bouwtijd ongewijzigd zijn gebleven, valt ook het interieur onder de provinciale bescherming. De graansilo is gelegen op het complex ‘Maallust’ en heeft zowel een stedenbouwkundige- als een functionele relatie met andere onderdelen van het Maallust-complex, die bestaan uit een graanschuur (Rijksmonument), een graan- en meelpakhuis (Provinciaal monument), een zuivelfabriek (Provinciaal monument) en een weegbrug. De inrichting van het terrein is functioneel met een geasfalteerde weg, een met steenslag verhard gedeelte, met op de niet functionele terreingedeelten rond de gebouwen gras of geen verharding. Het complex ligt binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Veenhuizen.

Klik hier voor meer informatie.

Afbeeldingen