Locatie

Oude Diep

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

»Beekdal tussen Mantinge en Echten. Verspreid in het stroomgebied van het Oude Diep ligt een aanzienlijk aantal bos- en natuurgebieden. Overigens wordt het gebied agrarisch geëxploiteerd. Vanuit de doelstelling de potentiële natuurwaarden tot ontwikkeling te brengen, worden delen van het landbouwgebied door middel van »natuurontwikkeling omgevormd tot natuur-gebied. Hiertoe dient in een ruim gebied de waterhuishouding op de natuurfunctie te worden afgestemd. Op termijn zullen dankzij nieuwe natuur in het beekdal belangrijke ecologische verbindingen tussen de bestaande bos- en natuurgebieden tot stand komen.

Literatuur

  • Lit.: M. Glastra, 'Een nieuwe kijk op het Oude Diep', Het Drentse Landschap nr. 10 (1996)
  • E. van der Bilt, 'Een nieuwe toekomst voor het Oude Diep', Het Drentse Landschap nr. 31 (2001).