Begrip

Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Drenthe

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Krant.

Verscheen voor het eerst op 1 april 1823.  Hoofdredacteur was mr. Sibrand Gratama. De krant werd gedrukt door Claas van Gorcum (1771-1843), die in 1816 officieel tot 'Provinciale Druk-ker' was benoemd.

Of-schoon het NAPD aanvankelijk slechts twee-maal per week ver-scheen, werd het door de uitgever toch als 'dagblad' betiteld. Dat betekende dat de actualiteit één tot drie à vier dagen oud was. Pas na 1869 gingen de kranten in Drenthe op alle werkdagen verschijnen.

De provinciale overheid had veel invloed op het vervaardigen van de krant, zowel redactioneel als financieel. Zij benoemde de redacteur en koos een drukker, aan wie de uitvoering van de technische werkzaamheden gegund werd. Beiden kregen een 'instructie', waarin stond wat ze te doen en te laten hadden. In het blad werden de provinciale verordeningen afgekondigd; officieus was het de spreekbuis van de bestuurlijke en sociale elite (de Asser Heren).

In 1823 had de krant 159 abonnees; dit aantal zou in de eerste decennia zeer geleidelijk toenemen. Het NAPD verscheen vanaf 3 januari 1826 onder de naam Drentsche Courant. Deze heeft nog lang een omvang van slechts vier pagina's in kwartoformaat gehad, waardoor de Drie Podagristen haar ''t Nederigste Blaadje van Nederland' noemden. Ook spraken zij wel spottend - met een toespeling op het Franse regerings-orgaan Le Moniteur - over "de Drenthsche Moniteur". De werkelijke naam veranderde op 4 juli 1851 in Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC).

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur.