Begrip

Munt

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Gouden munt (Triens van Maastricht, geslagen tussen 831 en 1000) die gevonden is in 1906 door Klaas Gunter bij de steenfabriek Lindenstein, Meerweg 18. urn:rights:all-reserved

Van een stempel voorzien stuk metaal dat als ruilmiddel dienst doet.

Het munten van geld was in oorsprong een recht van de koning, dat hij echter ook aan derden kon verlenen. Zo had de bisschop van Utrecht in de Late Middeleeuwen muntrecht, die het o.a. in de 14e eeuw liet uitoefenen door de heren van Coevorden. Daarna zette de stad Groningen de muntslag voort. Ook de Overijsselse steden Kampen, Deventer en Zwolle hadden in de 15e eeuw muntrecht. In Drenthe werden toen geen munten geslagen. Ook ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden waren er geen Drentse munten.

Voor de koers van de in gebruik zijnde munten richtte men zich naar de stad Groningen. De basismunt was de stuiver. Daarnaast waren de meest gebruikte munten: gouden dukaat (5 gulden, 5 stuivers), goudgulden (28 stuivers), daalder (daler = 30 stuivers), Carolus gulden (20 stuivers), stuiver, oord (kwart stuiver), duit en plak (een achtste stuiver), grootken (halve plak). De rekeneenheid was in die tijd de Carolus gulden ter waarde van 20 stuivers, elk weer verdeeld in 16 penningen of acht duiten.

In de Franse tijd kreeg Nederland te maken met de Franse munten en het decimale stelsel. De eerste muntwet van het Koninkrijk der Nederlanden handhaafde dit stelsel in 1816. Een zilveren gulden van 100 centen werd de basis. De Bankwet van 1814 introduceerde ook het bankbiljet, waaraan men echter zeer moest wennen. Alle munten werden geslagen bij de Rijksmunt in Utrecht. In 2002 voerde Nederland als lid van de Europese gemeenschap de euro als betaalmiddel in.

Literatuur