Begrip

Grondsoorten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Booij

In Drenthe komt ruim 254.000 ha grond voor die bodemkundig is ingedeeld. De rest van Drenthe bestaat overwegend uit bebouwde oppervlakte, water, moeras, opgehoogde en afgegraven gronden enz. die niet nader ingedeeld zijn.

Op de bodemkaarten schaal 1:50.000 zijn binnen Drente onderscheiden: 1. Veengronden, 54.829 ha = 21,6% van Drenthe; 2. Moerige gronden, 53.118 ha = 20,9%; 3. Podzolgronden, 118495 ha = 46,7%; 4. Dikke eerdgronden, 4991 ha = 2,0%; 5. Kalkloze zandgronden, 21.377 ha = 8,4%; 6. Drechtvaaggronden, 8 ha = 0,0%; 7. Oude Kleigronden, 1190 ha = 0,5%.

De gronden worden als volgt onderverdeeld:

- Veengronden (afgerond 54.830 ha): deze worden op basis van de aard van de bovengrond ingedeeld in eerdveengronden, rauwveengronden en dalgronden.

- Moerige gronden (afgerond 53.120 ha): komt in de zand(onder)grond een podzolprofiel voor dan zijn het moerige podzolgronden (32.510 ha); ontbreekt het podzolprofiel dan zijn het moerige eerdgronden. De moerige gronden worden ongeveer op dezelfde wijze als de veengronden verder onderverdeeld op basis van de bovengrond.

- Zandgronden: Drenthe bestaat voor ruim 57% uit zandgronden, n.l . uit Podzolgronden (118.500 ha), Dikke eerdgronden (4990 ha) en Kalkloze zandgronden (21380 ha). Podzolgronden hebben een duidelijke inspoelingslaag (zie ook onder Bodem). De Dikke eerdgronden zijn zandgronden met een niet-vergraven humeuze bovengrond van meer dan 50 cm.

- Vaaggronden: zandgronden waarbij geen humushoudende bovengrond voorkomt of slechts een zwak en dun ontwikkelde (vandaar vaag).

- Oude kleigronden: Bij maar liefst 63.160 ha - 25% van de oppervlakte van Drenthe - komt keileem of potklei voor, die ondieper dan 120 cm onder maaiveld begint. De oppervlakte waar ze dieper dan 120 binnen maar wel 200 m begint is nog grotere. Maar ook de oppervlakte waar keileem of potklei binnen 40 cm begint liegt er niet om. Bij deze gronden is geen nadere verdeling gemaakt naar bodemvorming. Ze worden Oude Kleigrond genoemd. [Booij]

Literatuur

  • Lit.: H. de Bakker en A.W. Edelman-Vlam, De Nederlandse bodem in kleur (Wageningen 1976).