Organisatie

Zwindersche Veencompagnie

Organisatie type: Veencompagnie

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Veencompagnie, actief in de marke Zwinderen. Een belangrijk deel van het veen behoorde toe aan oud-gedeputeerde Tymen Kymmell die in 1812 65 ha verkocht aan de Hoogeveense hoofdparticipanten van de - latere - compagnie, R.O. van Holthe tot Echten en Warner de Jonge. Het betrof het veen dat direct grensde aan Hoogeveen. In 1819 vormden beide verveners met de notaris H.C. Carsten en de weduwe van C.E. Carsten, J. Houwink, de Zwindersche Veencompagnie met een omvang van ca. 180 ha. Het aandeel van mevrouw Houwink kwam korte tijd later in handen van Warner Bruins Slot, eveneens hoofdparticipant van de Compagnie van 5000 Morgen. Van hoeveelheden geproduceerde turf wordt in het archief van de veencompagnie geen melding gemaakt. In 1861 kwam een einde aan de compagnie. Wat bleef bestaan als een los verband van eigenaren was de "Compagnie tot exploitatie van het vaarwater Oostopgaande". Het was in feite een samenwerkingsverband van leden van de familie Bruins Slot. Deze compagnie kon profiteren van de turfvaart uit de overige venen in Zwinderen en Dalen, die aan het oorspronkelijk compagniegebied grensden. In 1903 kwam aan de compagnie een einde. Vooral tijdens de jaren 1860 en 1870 vervulde dit vaarwater een rol voor de afvoer van turf uit de Zwinderse venen, zo'n 1500-2000 dagwerken per jaar. Na 1876 liep dit sterk terug, waarschijnlijk omdat het gebied uitgeveend raakte.

Literatuur