Locatie

Zulthe

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Voormalig esgehucht in de gemeente Noordenveld (tot 1998 Roden) pal ten noordwesten van (de kern van) Roden. Thans geheel opgenomen in de nieuwbouw aan de noordzijde van Roden; enkele keuterijen tussen de nieuwe woonblokken herinneren aan de buurtschap .net als het huis 'De Zulthe' aan de noordkant van de groenzone tussen Roden en de nieuwe wijk Roderveld, aan de zuidkant van een bos- en weide-complex rond de Toutenburgsingel. Ten noorden van Roden ligt de Zultheresch. De weg De Zulthe is een belangrijke schakel in de verbindingsweg N372 naar Leek (Gr.).

Het Leekstermeer, 4 km verder noordwaarts, wordt ook wel Zulthermeer resp. Zultermeer genoemd. De hui-dige wijk bezat vroeger een boterfabriek (HAD 1899-1914). Zulthe dankt zijn naam aan de tijd, dat eb- en vloedwerking hier merkbaar was. Zult of zilt is afgeleid van zout. Ook is een andere verklaring aannemelijk: zult zou kunnen zijn afgeleid van sölt, dat brak water betekent. Het Zulthermeer heeft namelijk geen instromende rivier. De Zulthe was ooit een brinkdorpje met de molenberg als hoogste punt, waar Johan van Ewsum in de 16e eeuw het 'recht van de wind' uitoefende. In 1811-13 Zulte, in 1851-68 De Zulte.