Begrip

Zoutkoepeloverleg

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Noordelijke overleggroep tegen opslag van kernafval in ondergrondse zoutkoepels, opgericht in 1986. Aanleiding voor de oprichting waren, na een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp begin jaren 1980, de nieuwe overheidsplannen voor opslag van kern-afval in zoutkoepels op diverse locaties in Noord-Nederland, in Drenthe onder meer in Anloo. Behalve de Groningse, Friese en Drentse milieufederatie en aanvankelijk ook de Overijsselse milieufederatie, zijn diverse lokale actiegroepen in het overleg vertegenwoordigd. Het Zoutkoepeloverleg organiseerde handtekeningenacties en een in-spraak-procedure voor verontruste burgers. In 1988 werd een demonstratie tegen voorgenomen opslag in zoutkoepels in Gasselte georganiseerd. De overheid heeft in 2002 aangegeven tot 2010 aan te willen sluiten bij onderzoek in buitenlandse ondergrondse labora-toria. Zolang dat niet tot concrete plannen leidt, is het zoutkoepeloverleg beperkt actief, middels vergaderingen en een nieuwsbrief die tweemaal per jaar verschijnt. Daarin informeert het overleg leden over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de opslag van kernafval.