Begrip

Wittesheuvel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Restant van een motte (kasteel) gelegen ten noordoosten van Wittelte. Van de oorspronkelijke hoogte van ruim 4 m resteert nu nog slechts een miniem restant. De gracht is geheel gedempt, maar was bij een inspectie door L.J.F. Janssen in 1847 nog herkenbaar en 20 m breed. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van een voorburcht. Van de bewoners van het kasteel dat in de 12e/13e eeuw op de heuvel zal hebben gestaan, is historisch niets bekend. De heuvel is bij de ruilverkaveling in de jaren 1960 door de huidige eigenaar voor totale vernietiging behoed. De Wittesheuvel, sinds 2002 een wettelijk beschermd monument, is nooit archeologisch onderzocht.

Literatuur

  • Lit.: L.J.F. Janssen, Drentsche Oudheden (Utrecht 1848).