Begrip

Winter- en trekvogels

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vogels die, vaak in grote aantallen, 's winters gedurende kortere of langere tijd in Drenthe verblijven.

In sommige perioden is dat opvallend. Bijv. als grote aantallen ganzen in open gebieden verblijven. Voor een aantal soorten is Drenthe van groot belang, zoals voor Rietganzen (Taiga- en Toendrarietgans), Kolgans (Leekstermeergebied), Kleine zwaan (Hunze-gebied), Smient (Leekstermeergebied), Stormmeeuw ('s winters op graslanden). Voor deze soorten komt in januari regelmatig in Drenthe meer dan 1% van de internationale populatie voor. De aanwezigheid van tienduizenden Goudhaantjes in onze bossen gaat goeddeels aan ons voorbij. Het fenomeen trek vindt zowel overdag (dan vaak zichtbaar) als 's nachts plaats. Onregelmatig zijn grote aantallen (duizenden) Sijsjes, Barmsijsjes en »Kruisbekken aanwezig. Van veel soorten is nauwelijks bekend in welke aantallen deze doortrekken of voor langere tijd in Drenthe verblijven. De Bonte kraai kwam tot eind jaren '90 nog in grote aantallen (duizenden) in Drenthe voor, met name rond de VAM.

Literatuur