Locatie

Westdorp

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Schaafsma

Dr.: Wespert - Esdorp in de gemeente Borger-Odoorn (tot 1998 Borger) ten zuidwesten van Borger en ten oosten van Schoonloo.

Tussen Westdorp en Schoonloo ligt het Westdorperveld, ten zuiden daarvan het Westdorperveen, beide bouw- en weilandcomplexen, van Westdorp gescheiden door het Kanaal Buinen-Schoonoord, aangelegd in de jaren '30 van de 20e eeuw. Ten oosten van de plaats ligt de es, Houtesch genaamd.

In de volksmond heet het dorp ook wel 't Olle Bos, door het lang gaaf houden van de eswal, die in 1900-1930 verloren ging. De huidige percelen aan de oostzijde van de es hebben de status van natuurreservaat.

In 1381-83 to Westorpe, 1393 Westorp, 1405 Westdorpe, 1544 Westdorp, 1550 Westorp, 1569 Westerop en 1572 Westrop.

De betekenis van de naam is: het westelijk gelegen dorp. De plaatsnaam is verwant met Havezate Westrup bij hetzelfde dorp; hiernaar zijn opgravingen verricht. Een ander gezichtspunt is: woest dorp, d.w.z. midden in een moerasgebied.

Westdorp ontstond in de 14e eeuw op de overgang van het hoge Westdorperveld naar het vochtige beekdal van het Voorste Diep, een van de zijtakken van de Hunze of Oostermoersche Vaart. In de 16e eeuw woonden al telgen van het geslacht De Mepsche in Westdorp, mogelijk op de havezate Westrup. Dit huis werd vermoedelijk eind 18e eeuw afgebroken.

In 1832 telde de nederzetting acht boerderijen. Daarvan zijn nu nog twee over (achterbaandertype); één brandde af en vijf zijn afgebroken tijdens de ruilverkaveling van ca. 1960. Rond 1900 telde de buurtschap veertien woningen en negentig inwoners. Tussen 1900 en 1950 vond uitbreiding plaats aan de westzijde van de Brink en langs de Borgerderstraat, waardoor het dorp in 1947 220 inwoners telde. Na WO II kwam een kentering door de achteruitgang van de werkgelegenheid in de landbouw en door emigratie.

In 1983 was het inwonertal gedaald tot 162 (59 woningen). Momenteel berust er een stop op de woningbouw ten gunste van Ees. Westdorp is een boerendorp: 70% van de bevolking werkt in de landbouw in middelgrote gezinsbedrijven. Voor de middenstand is men aangewezen op Borger. Tussen beide plaatsen verrees in het laatste decennium van de vorige eeuw de wijk Daalkampen, ook wel Borger-West genoemd. 

Literatuur

  • Lit.: A. Rientjes en P. de Klaver, Knapzakroute Westdorp-Eesergroen (Assen 1992
  • 2e druk)
  • Westdorp (themanummer). Drenthe 54 (1983) nr. 6.