Begrip

Wervingskaart

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Oudste kaart waarop Drenthe wordt afgebeeld.

Het betreft een kaart van het Oversticht, in 1957 in de omslag van een 18e-eeuws kasboek aangetroffen. Deze kaart, die vermoedelijk uit 1524 dateert, werd vervaardigd teneinde de nieuw benoemde bisschop van Utrecht, Hendrik van Beieren, te bewegen naar zijn diocees te komen door hem een dichtbevolkt en welvarend gewest voor te schotelen. De afbeeldingen van kerken, die werden gebruikt om de ligging van de op de kaart voorkomende Drentse dorpen weer te geven, berusten echter op fantasie en ook de onderlinge ligging klopt in het geheel niet. Zie ook: Cartografie.

Literatuur

  • Lit.: E.H. Karel, Grenzen in Drenthe. Vier historische beschouwingen over scheidslijnen in cultuur en landschap (Assen 2000).