Begrip

Werkgroep Hunebedden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Werkgroep die het provinciale en rijksbeleid ten aanzien van de hunebedden coördineerde.

In 1983 ingesteld door de toenmalige minister van WVC. De aanleiding vormde een leemte in het instandhoudingsbeleid van de hunebedden, waarvan het toezicht jarenlang van rijkswege was toevertrouwd aan A.E. van Giffen. De Werkgroep hield zich, onder voorzitterschap van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, bezig met documentatie, behoud (wettelijke en planologische bescherming), beheer (onder meer verzegeling keldervloeren, restauratie) en maatschappelijke inbedding van 's lands oudste monumenten. Naast beheerders en archeologen was ook het maatschappelijk veld vertegenwoordigd. De werkgroep werd eind 1999 opgeheven, omdat het reguliere onderhoud zich inmiddels een vaste plaats had verworven bij de eigenaren. Ervoor in de plaats is een jaarlijks beheeroverleg gekomen, waarin de verschillende betrokken instanties participeren.

Literatuur

  • Lit.: R.H.J. Klok, 'De Werkgroep Hunebedden. Een bestuurlijk-archeologische benadering', NDV 116 (1999).