Organisatie
Alle rechten voorbehouden

Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD)

Organisatie type: Werkgroep

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Stichting, opgericht op 28 juni 1977 met als doelen het stimuleren en organiseren van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en natuurbescherming en de publicatie van de onderzoeksresultaten.

De vrijwilligers aangesloten bij de WAD doen onder meer onderzoek naar de broedvogels in Drenthe en werken mee aan tellingen van trekvogels en wintergasten al dan niet in landelijk verband. De WAD werkt samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland, onder andere voor de samenstelling van nationale vogelatlassen. De Nieuwsbrief bevat projectinformatie. Jaarlijks verschijnt Drentse Vogels met onderzoeksverslagen.

Van 1977 tot 2002 hebben ruim 950 verschillende vrijwilligers en instellingen meegewerkt aan het onderzoek. De vaste kern van medewerkers bestaat uit 250-300 personen. De WAD heeft enkele gezaghebbende boeken op haar naam staan. Aan deze boeken en aan de jaarlijkse periodiek werkten meer dan vijftig auteurs. Door het werk van de WAD wordt Drenthe momenteel beschouwd als de ornithologisch best onderzochte provincie van Nederland terwijl Drenthe voor 1970 nog werd gezien als witte vlek. Bekende en publicerende vogelaars zijn o.a. Arend van Dijk, Rob Bijlsma, Willem van Manen, en Peter Venema.

Literatuur

  • Lit.: A.J. van Dijk en B.J.L. van Os, Vogels van Drenthe (Assen 1982)
  • H. van den Brink, Broedvogels van Drenthe (Assen 1996)
  • P. Venema, Wintervogels in Drenthe (Assen 2001
  • met als bijlage 8 beschreven vogelkijktochten).