Begrip

Drentse Welstandsprijs

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Jaarlijkse prijs.

In 1990  is de Drentse Welstandsprijs door de Stichting Het Drentse Welstandstoezicht ingesteld, toegekend voor een recentelijk gerealiseerd bouwplan dat de doelstelling van de stichting - de bevordering van landschaps- en dorpsschoon in de provincie Drenthe - optimaal benadert. De prijs werd, door een onafhankelijke vakjury, toegekend aan zowel de architect als aan de opdrachtgever van het bouwplan om daarmee ook de bepalende rol van de opdrachtgever bij de totstandkoming van een goed en in de omgeving passend ontwerp te benadrukken.

Per jaar was de prijs verbonden aan een thema, in totaal negen: Woningbouw, Openbare gebouwen, Bedrijfsgebouwen, Agrarische gebouwen, Kantoorgebouwen, Onderwijs en Geneeskunde, Recreatie en Horeca, Restauraties en Verbouwingen.

De prijs is dertien maal uitgereikt. De eerste keer in 1990 voor een dubbel woonhuis in De Wijk aan opdrachtgever Elpenhof b.v. en aan architect J. Snijder, beiden uit De Wijk. De laatste maal voor het kantoorgebouw aan de Stationsstraat 10-14 te Assen aan opdrachtgever Cona IV bv uit Den Bosch en aan architect Arn. Meijs Architecten B.V. uit Maastricht. De prijs zelf was de eerste tien jaar een plexiglazen object, dat goede vormgeving en goed opdrachtgeverschap symboliseert, van de Drentse kunstenaar Sandrien Tiel uit Ansen. Daarna werd de prijs een bronzen plastiek van de hand van Evert van Fucht uit Roderwolde, dat de oervorm van het wonen, een beschermende huid om takken in de grond, verbeeldt.

Toen in 2002 het Drentse Welstandstoezicht opging in de nieuwe erfgoedinstelling Drents Plateau werd het tijd voor een herbezinning op de formule van de prijs. De Drentse Welstandsprijs is sinds 2004 in een gewijzigde opzet weer uitgereikt.