Organisatie

Drentse Waterschapsbond

Organisatie type: Vereniging van water- en veenschappen 

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vereniging van water- en veenschappen in Drenthe, opgericht in 1934 op instigatie van het Drents Landbouw Genootschap. De activiteiten van de Bond omvatten een financiële controledienst, de behartiging van de belangen van de water- en veenschappen bij rijk en provincie en het optreden op specifieke terreinen. Zo was zij voor WOII actief bij de verbetering van de bruggen, na 1945 bij de verbetering van het bodemgebruik en de waterhuishouding. In vele organisaties op het terrein van landschapsbeheer, herinrichting en grondgebruik hadden vertegenwoordigers van de Bond zitting. De Bond werd opgeheven toen na 1995 door de fusies het aantal waterschappen tot slechts enkele werd beperkt