Organisatie

Waterleiding Maatschappij Drenthe

Organisatie type: Waterleidingmaatschappij

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

zie: Drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening in Drenthe en wat daarmee annex is, is voor het grootste deel van Drenthe ondergebracht bij de N.V. Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD).

De provincie  Drenthe is voor 50% aandeelhouder van de WMD en de betrokken gemeenten voor een percentage naar rato van het aantal aansluitingen. De WMD produceert jaarlijks 32 miljard liter betrouwbaar en schoon drinkwater dat geleverd wordt aan 450.000 inwoners, verdeeld over 175.000 aansluitingen. De lengte van het hoofdleidingnet bedraagt 4000 km.

Het hoofdkantoor is gevestigd te Assen, de drie regiokantoren in Assen, Emmen en Hoogeveen, terwijl de winning van het water uit de diepe ondergrond plaatsvindt in twaalf drinkwater-productie-stations te Annen, Assen, Beilen, Dalen, Gasselte, Hoogeveen, Kruidhaars, Leggeloo, Noordbargeres, Ruinerwold, Valtherbos en Zuidwolde. Verder heeft de WMD de beschikking over een laboratorium om door analyses op watermonsters de kwaliteit van het water te kunnen controleren. Tenslotte legt de WMD zich toe op andere en vernieuwende wateractiviteiten, waarbij de zorg voor natuur en milieu voorop staat.

Drinkwater kan zowel uit grond- als oppervlaktewater worden gewonnen. Winning van grondwater vindt plaats door het vanuit diepe zandlagen op te pompen. Oppervlaktewater wordt gewonnen door water in te nemen vanuit bijvoorbeeld een beek en het vervolgens chemisch en bacteriologisch te zuiveren. De WMD wint vooral grondwater; winning van oppervlaktewater vindt plaats bij De Punt door het Waterbedrijf Groningen. In het algemeen bestaat er een voorkeur voor grondwaterwinning vanuit kostenoverwegingen. Het is van nature schoner, doordat er mindere verontreinigende stoffen en bacteriën in voorkomen en kan daardoor tegen lagere kosten tot drinkwater worden bereid. Grondwaterwinning heeft ook negatieve effecten: door sterke grondwaterstandverlaging nabij pompstations kan verdroging van natuurgebieden optreden. Om die reden zijn en worden door de provincie Drenthe de effecten van grondwaterwinning in of nabij natuurgebieden in kaart gebracht. Doel is na te gaan of negatieve effecten van winning kunnen worden tegengegaan.