Locatie

Wateren

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Buurtschap aan de gelijknamige weg in de gemeente Westerveld (tot 1998 Diever) ten noorden van Diever, ten westen van Hoogersmilde en ten zuidoosten van Zorgvlied.

Onderscheiden in Groot Wateren (oosten) ter weerszijden van de Vledder Aa en Klein Wateren (westen) richting Zorgvlied. Tussen beide in ligt aan de zuidkant van de weg recreatiepark De Boterpol. Vanuit de plaats loopt de weg Waterseveld noordoostwaarts, geflankeerd door de Schaapsdrift en pad en ven Ganzenpoel, gelegen in het Watersche Veld (bos), de Boswachterij Appelscha in tot de Drents-Friese grens. Aan beide zijden hiervan ligt de zandverstuiving De Stoevert of Watersche Stoeve (1867). Deze staat ook als zodanig vermeld op de Franse kaart (1811-13); op dezelfde kaart ligt ten noordwesten van Groot Wateren en ten noorden van Klein Wateren de plassengroep de Watersche Poel.

In 1493 to Waethoeren. De plaatsnaam is samengesteld uit waet = nat en horn = hoek; de betekenis luidt derhalve: natte hoek.

 In 1893 werd Wateren-Zorgvlied een parochie, naast Vledder, in de ontginningen tegen de Friese grens. Dit was het werk van Lodewijk Guillaume Verwer, die in villa Castera Vetera, door hem omgedoopt in Huize Zorgvlied, voor de rooms-katholieke bevolking een huiskapel inrichtte. Castera Vetera maakte deel uit van het landgoed Groot en Klein Wateren, dat Verwer in 1879 kocht van De Ruyter de Wildt. Deze had het daarvóór met het Landbouwkundig Instituut in dat gebied aangekocht van de Maatschappij van Weldadigheid. Verwer liet Noord-Brabantse tabaksplanters en katholieke Friese boeren overkomen en bood hen grond van zijn landgoed aan. De boeren braken hun Friese boerderij af en bouwden deze weer op in Wateren en het nabije Zorgvlied.