Persoon
Alle rechten voorbehouden

Harry de Vroome

Functie:

Geboren: 1920
Gestorven: 2001

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Timmer

(Vlaardingen 1920 - Assen 2001) Landschapsarchitect die grote invloed heeft gehad op de inrichting van het naoorlogse Drentse landschap.

Na een opleiding aan de Hogere Tuinbouwschool te Frederiksoord van 1944-1946 tuinarchitect bij een hoveniersbedrijf in Rotterdam. In 1946 benoemd bij de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, zetelend in 's-Gravenhage. Hier werden onder meer landschapsplannen gemaakt bij heideontginningen in Brabant, Limburg, Overijsel en Drenthe. Twee jaar later werd De Vroome landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer, afdeling Landschapsverzorging, te Utrecht. Hier richtte hij zich op landschapsplannen in Hoog-Nederland. De ruilverkavelingswet van 1954 stelde namelijk een landschapsplan bij ruilverkavelingen verplicht.

In 1955 kreeg De Vroome de officiële titel van Landschapsarchitect. In 1956 ging hij de afdeling landschapsarchitectuur in Overijssel leiden. Twee jaar later werd hij consulent landschapsverzorging en natuurbescherming in de provincies Drenthe en Groningen. Die laatste provincie zou hij een tiental jaren onder zijn hoede houden. Vanaf 1972 was De Vroome alleen landschapsconsulent.

Zijn invloed is groot geweest. Van zijn hand waren landschapsplannen bij talloze ruilverkavelingen binnen en buiten Drenthe. Voor Drenthe begon het met dat voor het Aalder- en Meppenerveld (1940) en eindigde met dat voor de Ter Horster Es (1957). Daarnaast heeft hij met betrekking tot Drenthe landschapsplannen vervaardigd in het kader van Domeinontginningen, onder meer het Ruinerveld en Veenhuizen Noord. In het kader van Landschapsherstel Oorlogsschade maakte hij een landschapsplan voor het voormalige vliegveld Havelte. Ook heeft hij landschapsplannen voor een grote verscheidenheid aan projecten in Drenthe vervaardigd. Te noemen vallen onder meer het bestemmings- en landschapsplan voor Orvelte, evenals verscheidene brinkvernieuwingsplannen. Grote bekendheid verwierf De Vroome mede door het grote aan-deel dat hij had in de plannen voor het landschapsreservaat Stroomdallandschap van de Drentsche Aa.

Ook na het beëindigen van zijn actieve beroepsloopbaan in 1983 bleef De Vroome zijn stempel drukken op landschaps- en beheersplan-nen, zowel voor Natuurmonumenten als voor Het Drentse Landschap. Van zijn hand verschenen verscheidene publicaties in tijd-schriften als Noorderbreedte, het maandblad Drenthe en Boerderijen Stichting Drenthe, maar ook in landelijke periodieken als Stedebouw en Volkshuisvesting en Natuur en Landschap. In 1976 werd De Vroome de Culturele Prijs van Drenthe toegekend als waardering voor zijn grote bijdrage aan het aanzien van het Drentse landschap. Zijn werk en gedachtegoed zijn van zeer grote betekenis voor de vormgeving van grote delen van het Drentse landschap. 

Literatuur

  • Lit.: H.J.J.C.M. van Blerck, Bouwen aan het Drentse landschap.Een spanningsveld tussen ontwerp en verzorging (Groningen 1995).